Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожарогасителна дейност,  противопожарно обезопасяване

Адрес: София 1504, ул. Кракра 19А, тел.: 02/ 944 14 04, 02/ 944 60 54, факс: 02/ 946 12 15

Synchron_S_logo_blue
СИНХРОН-С е инженерингова фирма, специализирана в изграждането на цялостни решения в областта на техническите системи за Защита и Сигурност на обекти.  Дейността на фирмата обхваща проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност.

 

 

1.  Системи за пожарна безопасност:Office building close up
 • Системи за пожароизвестяване
 • Спринклерни пожарогасителни системи
 • Системи запожарогасене с водна мъгла
 • Системи за пожарогасене с прах
 • Системи за пожарогасене с пяна
 • Ссистемиза пожарогасене с газ – аргон, азот, FM-200, Novec 1230
 • Системи за детекция и анализ на газ
 • Системи за превенция на пожара
 • Системи за озвучаване и оповестяване
 • Системи за отвеждане на дим и топлина

security officers at the entrance

 

2. Системи за сигурност:

 • Системи за техническа охрана
 • Системи за видеонаблюдение
 • Системи за контрол на достъп
 • Системи за отчитане на работно време
 • Интергирани системи за сигурност и безопасност

 

 

Професионален опит:

Вече повече от 23 години СИНХРОН-С заема водещо място сред доставчиците на инженерни услуги и специализирани технически решения в областта на пожарната безопасност и сигурността. Реализираните проекти на фирмата са над 2 600 и включват множество обекти, сред които търговски и офис сгради, банки, държавни институции, учебни заведения, телекомуникационни съоръжения, промишлени предприятия, дейта центрове и обекти със специално предназначение. Сред най-големите проекти на фирмата са Народно събрание, Министерство на отбраната, ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица Изток II, Си банк, Мегапарк София, бизнес сграда Белисимо, БТК, MТел, логистичен център Гебрюдер Вайс и др. Благодарение на дългогодишния си професионален опит и иновативен подход фирмата е новатор в реализирането на комплексни проекти в промишлени предприятия с висок риск от възникване на пожар като химическия завод Оргахим, Стомана Индъстри, Асарел Медет и др.

Гаранция за високото качество и ефективността на изградените инсталации е затвореният цикъл от дейности, който СИНХРОН-С прилага при реализирането на всеки проект:

 • оценка на сигурността и пожарния рискFireSafety
 • изготвяне и узаконяване на проекта
 • доставка и монтаж на оборудването
 • въвеждане в експлоатация
 • сервизна поддръжка
 • планови профилактични прегледи и тестове
 • обучение на отговорния персонал по безопасността на обекта

СИНХРОН-С стриктно спазва изискванията на българската нормативна уредба и работи съгласно европейските и международните стандарти.

Партньори

СИНХРОН-С използва високотехнологично и надеждно оборудване от водещи световни производители, с които има утвърдени партньорски отношения като SIEMENS, LPG, TYCO, ROLLAND и др. Оборудването отговаря на изискванията на европейските и международните стандарти. Сертифицирано е за приложение във високорискови обекти от международно признати лаборатории и застрахователни сдружения.

Сертификати и членство

СИНХРОН-С работи в тясно сътрудничество с националните служби за пожарна безопасност и спасяване, член е на борда на директорите и основател на Българската асоциация „Противопожарна безопасност“. СИНХРОН-С има внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001. Притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от Министерството на вътрешните работи, както и сертификат от Министерството на отбраната за функционалност на продукт съгласно стандарта БДС EN 50133.

Print Friendly, PDF & Email