Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Шумен, 9700 ул. „Дедеагач“ № 28 вх. 2 ет. 3 ап. 32 GSM: 0888 895 813

e-mail: simsecurity@abv.bg

Ob6to_logo„Сим секюрити“ е регистрирана през юни 2012 г. в Шумен. Притежава Лиценз № 2244/23.08.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва проектиране, доставка, монтаж и експлоатация на системи за сигурност, ноу-хау; физическа, техническа и комбинирана охрана на физически и юридически лица и обекти; организиране и провеждане на квалифицирани курсове и специализирано обучение; валутни сделки след получаване на надлежно разрешение; търговско представителство и посредничество и др. Собственик и управител на дружеството е Симеон Герчев Симеонов.

Print Friendly, PDF & Email