Териториален обхват: Пловдив, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 92 Б  GSM: 0888 715 790 и 0887 382 572

е-mail: office@security-global.com

http://www.security-global.com/

Sikurity_Global„Сикюрити Глобъл“ ЕООД притежава Лиценз № 993/15.12.2006 г. за извършване на ЧОД на територията на област Пловдив. Фирмата е с традиции в областта на охраната и сигурността. Разполага с надеждно организационно техническо оборудване с централизирана система за наблюдение и охрана на обекти, оборудвани със системи за сигурност и реакция от автопатрули за проверка на сигналите. Има собствена мрежа за радиовръзка и системен контрол върху обекти с инсталирана сигнална охранителна система. Фирмата извършва проектиране, доставка и изграждане на алармени системи за сигурност, пожароизвестяване, системи за контрол на достъпа, системи за видеонаблюдение и нестандартни решения за охрана и контрол на обекти с физическа или техническа охрана и защита на информация и интелектуален труд. Периметровата охрана, която използва фирмата, е минала високи интернационални тестове включващи ISO9002 и US MIL-STD. Собственик и управител на дружеството е Николай Георгиев Керин.

Print Friendly, PDF & Email