Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, жк. „Бокар“ № 16Б, къща № 2 тел.: 02/958 50 13 GSM: 0896 71 90 10

e-mail: sigma_security@abv.bg

http://sigmasecuritybg.com

Sigma_sec“Сигма Секюрити“ EООД е регистрирана през 2006 г. от Софийския градски съд. Притежава Национален лиценз № 899/2006 г.  за извършване на частна охранителна дейност. Основна дейност на фирмата е: охрана на имущество на физически и юридически лица; лична охрана на физически лица; инкасова дейност; охрана чрез СОТ; монтаж и демонтаж на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа и пожароизвестителни системи. Дружеството притежава одобрено от ГДОП униформено облекло и отличителни знаци за охранителите, собствени автомобили за оказванена съдействие на охранителния състав и технически средства за мобилни връзки. Управител на дружеството е Юрий Колчев.

Print Friendly, PDF & Email