Териториален обхват: Русе, Разград

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Русе, ул.“Църковна Независмост“ № 18, ет.4 тел.: 082/820 166 факс: 082/820 166

е-mail: shans166@yahoo.co.uk

shans166„ШАНС – 166“ ООД е създадено на 01.12.1991 г. в гр. Русе. Притежава Лиценз № 284/09.08.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на областите Русе и Разград. „ШАНС – 166“ ООД – Русе е специализирано дружество за охрана на промишлени предприятия, физически и юридически лица и посредством СОТ. Дружеството притежава специален отдел за юридически услуги, счетоводни услуги и автосервиз. Охраната се осъществява със собствени високопроходими транспортни средства и личен състав с пределна възрастова граница до 35 години, физически и технически подготвен за охранителна дейност. Всички служители са специално подбрани, като проучването и одобряването на кандидатите се съгласува с органите на МВР – служба КОС.

Print Friendly, PDF & Email