Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, 1225 ул. „Съзнание“ № 1  тел.: 02/988 9945 и 02/988 9946

е-mail: set@set-engineering.com

http://www.set-engineering.com

 

SET_EOOD„СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ (Security Electronic Technologies) е инженерингова фирма с 10-годишна практика в основната си дейност: проектиране, изграждане и поддръжка на системи за сигурност и контрол. Началото е поставено през месец май 1994 година с фирма „ТИБАР“. Фирмата притежава Лиценз № 536/16.03.2005 г. за извършване на ЧОД на територията на цялата страна. През своето развитие “СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП” обединява в едно ЕТ „Тибар“, Консорциум „Протон“ и ЕТ „СИТ инженеринг 72“. „СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП“ разполага с необходимите технически средства, оборудване и екипи от професионалисти, за да предложи висококачествени инженерингови услуги при изключително изгодни условия. Управител на фирмата е инж. Здравко Дерелиев.

 

Print Friendly, PDF & Email