Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на мероприятия

Адрес: София, 1408, ул. „Енос“ № 2 тел.: 02/800 2129  и  02/800 2010 факс: 02/970 9598

е-mail:  info@selena52.com

http://selena52.com

Selena52„Селена 52“ ЕООД е регистрирана през ноември 2002 г. в София. Притежава Лиценз № 1688/06.12.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва частна охранителна дейност, лична (професионална ) охрана на физически лица, охрана на ценни пратки и товари, охрана на железопътния транспорт, охрана на имущество на физически и юридически лица, на сгради, помещения и стопански обекти, охрана с помощта на сигнално – известителна техника и др. Фирмата има изграден учебен център за професионална подготовка на кадри в сферата на охраната и сигурността. Съуправители на дружеството са Павел Иванов Масов и Чавдар Благоев Петров.

Print Friendly, PDF & Email