Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: ж.к. „Стрелбище“, ул. „Златни врата“ № 15, вх. Б, ап. 31

e-mail: cs.company.ltd@gmail.co

Security company„Секюрити къмпани“ ЕООД е регистрирано през март 2013 г. в София. Притежава Лиценз № 2483/02.04.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предметът на дейност на фирмата включва лична охрана на физически и юридически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, инкасо, охрана на трезори, самоохрана и др. Собственик и управител на дружеството е Филип Даниелов Божилов.

Print Friendly, PDF & Email