Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Подуяне, 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 57Б, вх. Б, ет. 2, ап. 40

Security Invesmant Group„Секюрити инвестмънт груп“ ЕООД е регистрирано през януари 2013 г. Притежава Лиценз № 2465/21.03.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Предмет на дейност на фирмата са охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари, инкасо, охрана на трезори, самоохрана и др. Собственик и управител на фирмата е Ана Тодорова Николова.

Print Friendly, PDF & Email