Териториален обхват: Хасково

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Хасково, ул. „Драгоман“ № 14, вход 2

Ob6to_logo„Секюрити Хасково СОТ“ е дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №2267 от 30.08.2012. Предмет на неговата дейност е доставка, търговия, изграждане и поддръжка на сигнално-охранителни системи и системи за видео наблюдение, физическа охрана на обекти, на физически и юридически лица, и други. Управител на компанията е Желязко Ангелов Марков.

Print Friendly, PDF & Email