Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Пловдив  4000 ул. „Железарска“ № 27  тел.: 032/670601, факс: 032/676016

Security-BG„Секюрити гард“ ООД е регистрирано през март 2003 г. от Окръжен съд – Пловдив. Притежава Лиценз № 819/22.05.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Управители на дружеството са Ангел Василев Сергеев и Николай Димитров Чешмеджиев.

Print Friendly, PDF & Email