Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, район Красна поляна, п.код 1309, ж.к. „Илинден“, бл. 59

 

SecAl„Секюрити алианс“ ЕООД е регистрирано през ноември 2011 г. от СГС. Притежава Лиценз № 1687/02.12.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва физическа и техническа охрана  на имущество и обекти на юридически и физически лица, охрана със СОТ, чрез мониторинг и автопатрулно реагиране, проектиране, внос, доставка, инсталация монтаж, обслужване на всички видове технически системи за сигурност: сигнално-известителни, пожарогасителни, за контрол на достъпа, за видеонаблюдение, комуникационни системи, за лична и фирмена сигурност и др. Собственик и управител на дружеството е Веселин Димитров Палатов.

Print Friendly, PDF & Email