Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1125, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 52 тел.: 02/91982 и 02/919 8222 факс: 02/971 1282

e-mail: info@sectron.com

http://www.sectron.bg

SectronОснована през 1990 г., „Сектрон” ООД е първата частна компания в България занимаваща се с проектиране и дистрибуция на системи за сигурност. „Сектрон“ ООД притежава Лиценз № 616/13.06.2005 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата предлага широка гама от алармени системи, системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене, контрол на достъп и хотелска сигурност, системи за детекция на вода, системи за детекция на различни газове, системи против кражби в търговски обекти, системи за периметрова охрана, комуникационни системи, интегрирани системи за централизирана охрана и предаване на данни, както и цялостен инженеринг за тях. „Сектрон” ООД има богат професионален опит в работата с Министерството на вътрешните работи, поради което е един от основните и най-надеждни доставчикци на системи за сигурност за министерството в продължение на повече от 18 години. Съсобственици и съуправители на фирмата са Павел Виденов Георгиев и Георги Павлов Виденов.

Print Friendly, PDF & Email