Адрес: с. Горни Окол, Общ. Самоков

Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email