Адрес: Съединение

Териториален обхват: Пловдив и Стара Загора

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email