Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, район Приморски, п.код 9023, ул.Цанко Церковски № 22

тел.: 052/602 300, факс: 052/683 937, e-mail: mercy@odessos.net

Ob6to_logo„Сарк груп“ ЕООД е регистрирано през април 2004 г. от Окръжен съд – Варна. Притежава Лицензи № 2405 и № 2406/09.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Основен предмет на дейност на фирмата са частна охранителна и детективска дейност. Фирмата е известна във Варна с услугите си, свързани с охрана на известни личности (последното посещение на Арнолд Шварценегер в България) и мероприятия. Управител на дружеството е Николай Константинов Костов.

Print Friendly, PDF & Email