Адрес: Казанлък

Териториален обхват: Стара Загора, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Print Friendly, PDF & Email