Адрес: Стара Загора

Териториален обхват: Стара Загора

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email