Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Перник, ул. „Кракра“ №38

Ob6to_logo„Саламандър – АСО ФЛ“ е дружество с ограничена отговорност с лиценз за частна охранителна дейност №1661 от 25.10.2011. Като основни предмети на неговата дейност фигурират строителство, извършване на строително-монтажни работи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, охранителна дейност при спазване на определения от закона разрешителен режим, и други. Управител на фирмата е Лъчезар Пенев. Той и Наталия Атанасова са собственици на компанията.

Print Friendly, PDF & Email