Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Видин, 3700 „Градинска“ № 11  тел.: 028/601 296, факс: 028601294

е-mail: office@sunnyoil.com

Ob6to_logo„Съни ойл“ АД е регистрирано през 2002 г. от Окръжен съд – Видин. Притежава Лиценз № 302/13.08.2004 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Видин. Основен предмет на дейност на фирмата е търговия с петрол и петролни продукти. Има изградени обекти – магазини, крайпътни комплекси и пр. Извършва и пълния спектър от охранителни услуги. Управител на дружеството е Стефан Димитров Каменов.

Print Friendly, PDF & Email