Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Бургас, 8000, ул. „Перущица“ № 11 тел.: 056/841 188  и  056/810 794 факс: 056/841 188

GSM: 0894 652 940

Ob6to_logo„Роботрон – 160“ ЕООД е регистрирана през март 2005 г. в Бургас. Фирмата извършва покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисиионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Собственик и управител на дружеството е Георги Венциславов Папазов.

Print Friendly, PDF & Email