Териториален обхват: София – Град, София

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, пл. „Македония“ № 40 GSM: 0887 615 780

e-mail: ronikem@abv.bg

http://ronikem.com/

RoNikEm2009„Ро – Ник – Ем – 2009“ ЕООД e регистрирано през септември 2009 г. от СГС. Притежава Лиценз № 2421/15.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата притежава опит в организацията за провеждането на мерки за сигурност. Разполага с всички необходими специални и технически условия на провеждането на охрана. Основният ни предмет на дейност е охрана на имущество на юридически лица на сгради, помещения и стопански обекти, с технически средства. Собственик и управител на дружеството е Роза Димитрова Тончева.

Print Friendly, PDF & Email