Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, кв. Левски, бул. Ботевградско шосе 227, телефони:
+359/ 2/945 48 85, +359/ 88/845 27 70, сайт – http://www.request.bg/

LOGO RРИКУЕСТ ООД е фирма, специализирана в проектиране и инсталация на високо технологични проекти в областта на автоматизацията и контрола.Фирмата има продукти за електронно гласуване, за изграждане на контрола на паркинги и други. Управител и собственик е Илия Илиев.

Print Friendly, PDF & Email