Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, GSM: 0898687746 е-mail: ridbg@abv.bg

Rid BGРИД БГ е създадена през септември 2009 г. от трима бивши полицаи от международния мироопазващ полицейски контингент в Косово, които са специализирали близка охрана на VIP-лица. РИД БГ предлага следни услуги: персонална въоръжена охрана; физическа въоръжена или невъоръжена охрана на обекти; оценка на риска; охранителни обследвания и оценка на ефективността на съществуваща персонална или обектова охрана; обучение на охранители-нисък,среден и висок риск; консултантска дейност и коплексни охранителни решения. Управител на фирмата е Дечко Грозданов Дяков.

Print Friendly, PDF & Email