Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: София, район Овча купел, 1618, ул. „Любляна“ № 38, модул 11, вх. Г

тел.: 02/983 3352, факс: 02/981 4606

Respekt Security„Респект Секюрити“ ООД е регистрирано през април 2007 г. Притежава Лиценз № 1158/22.05.2007 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Дейността на фирмата включва: охрана на търговски обекти, обществени организации, предприятия и др., охрана на физически лица и ВИП личности, охрана на инкасо, охрана на специални куриерски пратки, сигнално – охранителна дейност, охрана на частни домове, детективски услуги, търговия и др. Управител на дружеството е Георги Цветков Петков, който е и съсобственик, заедно с Йордан Спасов Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email