Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Красно село, 1606, кв. „Крива река“, ул. „Райко Жинзифов“, бл. 20, вх. В, ет. 1, ап. 45

GSM: 0886 156 024

Respekt SEK„Респект – СЕК“ ЕООД е регистрирано през ноември 2009 г. в София. Притежава Лиценз № 1461/02.12.2009 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Стефан Димитров Коков.

Print Friendly, PDF & Email