Териториален обхват: Плевен

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Плевен 5800 ул. „Васил Левски“ № 111  тел.: 064/800 678

Ob6to_logo„Респект – АК“ ЕООД е регистрирано през юли 2008 г. в Плевен. Притежава Лиценз № 2486/10.04.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Плевен. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др. Собственик и управител на дружеството е Мария Цветанова Мерашка.

Print Friendly, PDF & Email