Териториален обхват: Варна

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, район „Аспарухово“ 9003  ул. „Балатон“ № 6

тел.: 052/838 283 GSM: 0898632634 е-mail: respect.007@abv.bg

http://www.respect007.com

Respect-007„Респект 007“ ЕООД притежава Лиценз № 2485/10.04.2013 г. за извършване на ЧОД на територията на област Варна. Извършва охрана на имущество на физически и юридически лица (физическа охрана и СОД); детективски услуги; видеонаблюдение; СОТ и много други услуги свързани със сигурността и охраната. Фирмата разполага със звена, обезпечени с висококвалифицирани кадри – оператори, техници, патрули и охранители. консултира Възложителите по всички въпроси на охраната и сигурността, стреми се да защити интересите, независимо в какво направление са.. Това може да бъде събиране на информация, събиране на вземания, издирване на лица и т.н. “Респект 007” притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни, с което се удостоверява, че е вписана в регистъра на администратори на лични данни. Собственик и управител на дружеството е Силвия Любомирова Иванова.

Print Friendly, PDF & Email