Териториален обхват: Пловдив

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Пловдив, ул. Леонардо да Винчи № 7 тел./факс: 032/632 243 GSM: 0888 345 004 и 0882 555 105

е-mail: office@rangerbg.com

http://www.rangerbg.com

Reindjar„Рейнджър“ ООД притежава Лиценз № 574/19.04.2005 г. за извършване на ЧОД на територията на област Пловдив. Фирмата осъществява физическа охрана на офиси, административни, стопански и търговски обекти, здравни заведения, складове, училища и производствени предприятия, както и инкасо на парични и стоково материални ценности. Разполага със звено за монтаж на СОТ, видеонаблюдение, пожароизвестяване и пожарогасене. За компанията не представляват трудност големината на обекта, сложността му, степента на риска и т.н. Служителите на фирмата имат униформено облекло, свързочни средства, автомобили, оръжие и всякакъв вид оборудване за извършване на охранителна дейност.

Print Friendly, PDF & Email