Териториален обхват: София – Град

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1229 ж.к. Надежда 3, ул. Теодор Теодоров 2, офис 1

 

REG ingeneringРЕГ Инженеринг ООД е в индустрията за сигурност от 1994г с основен и постоянен предмет на дейност – проучване, проектиране, доставка, монтаж и сервиз на системи за сигурност. Дружеството е документирало, внедрило и поддържа система за управление на качеството ISO 9001:2008. Предлага решения в областта на сигурността – от традиционните до уникалните. РЕГ Инженеринг ООД изолзва последните иновационни продукти за пожароизвестяване и пожарогасене, охрана с технически средства, видеонаблюдение и контрол, контрол на достъп и присъствие. В комбинация с повече от една системи или периферни устройства, може да предложи сигурни решения и на ниво превенция в обекти с различно предназначение и условия – пресечена местност, отдалеченост, ниски и високи температури, запрашеност, влажност, агресивна и взривоопасна среда и др. РЕГ Инженеринг ООД има опит в изграждането на системи за димо и топлоотвеждане, на системи за управление на евакуацията, системи за оповестяване и озвучаване, използване на уреди за откриване на взривни материали, оптични прибори, алармени системи, системи за видеонаблюдение през интернет, СОТ (сигнално охранителна техника), газсигнализаторни инсталации и др. С центъра за денонощен мониторинг на системи за сигурност, РЕГ Инженеринг ООД осигурява не само охрана на обекти с технически средства и патрулна реакция, но и много добра сервизна поддръжка, благодарение на постоянната информация за състоянието на системите. Управител на дружеството е Радослав Маринов Бенчев.

Print Friendly, PDF & Email