Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район Средец, п.код 1000, бул. „Патриарх Евтимий“ № 64

тел. 02/851 33 99  e-mail: maksimintrakieca@gmail.com

Ob6to_logo„Раптор трейдинг“ е регистрирана през март 2010 г. в София. Притежава Лиценз № 2352/31.10.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва доставка, търговия, изграждане и поддържане на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, охрана със СОТ и др.

Print Friendly, PDF & Email