Териториален обхват: Пазарджик, Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Пазарджик 4400, Ул. «Гурко 2», тел. (034) 444 652, GSM 0887665695
Email: radio_sot@abv.bg

radio_sot_logo_mРАДИО СОТ ООД е фирма, която осъществява централизирана охрана с технически средства чрез мониторинг – център, автопатрулна охрана и физическа охрана и пожароизвестяване на обекти. Дружеството е регистрирано на 11.04.1996 г. с решение на Окръжен съд Пазарджик. Към настоящия момент охранява обекти в 82 селища на област Пазарджик и съседните области – София, Пловдив и Смолян. Има лиценз за извършване на частна охранителна дейност от 22.04.2004г. с №51. Управители са Иван Неделчев и Спас Василев.

Print Friendly, PDF & Email