Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: Пловдив, район „Централен“, 4000, ул. „Братя Миладинови“ № 13 тел.: 032/946 404 и 032/762 003

тел./факс: 640367 e-mail: n_manchorov@yahoo.com

Ob6to_logoПросот“ ЕООД е регистрирана през октомври 2010 г. в Пловдив. Фирмата извършва търговия на едро и дребно с електронни елементи за сигнално-охранителна и пожаро-известителна техника и монтаж на същата, търговия на едро и дребно с моторни масла и др. Собственик и управител на дружеството е Николай Петков Манчоров.

Print Friendly, PDF & Email