Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, ул. Цветан Минков № 2 тел: 02 9877136

proПРОИНВЕКС ЕООД e фирма, която се занимава с противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и други дейности. Управител е Красимир Иванов. Фирмата притежава разрешително  за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност с № 146 от
30.05.2012 г. Управител е Красимир Иванов.

Print Friendly, PDF & Email