Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: Шумен, ул.ОХРИД № 42, тел: 54/800545

Ob6to_logo21ПРО ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД се занимава с инженерен анализ;строителна и монтажна дейност; изследване, проектиране и реализиране на проекти; проектиране и изграждане, реконструкция и модернизация на машини и съоръжения; участие в инвестиционни проекти, консултантска дейност; изработка, ремонт, сервизно обслужване, включително и абонаментно на радио¬телевизионна, електронна и електрическа апаратура, инсталации и системи на битови и домакински уреди, на противопожарна техника и автоматика; производство, монтаж и сервиз на СОТ, видеоконтрол и техните компоненти, монтаж, поддръжка и сервиз на съобщителна техника и апаратура, внос на електронни компоненти и износ на готови изделия; създаване на програмни продукти, поддръжка и продажба на същите; търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, складова дейност и лизинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Управител е Ина Цветкова. Фирмата разполага с разрешително за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност № 346/25.02.2013 г до 25.02. 2018 г. за територията на цялата страна

Print Friendly, PDF & Email