Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия

Адрес: София, бул. „Г. М. Димитров“ № 57 GSM: 0884 777 117 е-mail: pridesec.office@gmail.com

http://www.security-pride.eu

Prayd_Security„Прайд секюрити“ ЕООД е регистрирана през юли 2008 г. в София. Притежава Лиценз № 1596/31.03.2011 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. ПРАЙД СЕКЮРИТИ е компания за консултации и практики в областта на сигурността която осъществява: охрана на мероприятия, лична охрана на физически лица, ВИП охрана, охрана на имуществото на физически и юридически лица, комплексни услуги и консултации в частния охранителен сектор, стратегии за корпоративна сигурност и превантивни мерки, детективски услуги. ПРАЙД СЕКЮРИТИ поддържа широка база-данни за корпоративни организации, институции на държавната и местни администрации, обществени организации. Нашата професионална дейност включва поддържането на контакти със специалисти в сферата на сигурността и охраната, както в България, така и в чужбина. Компанията работи съвместно с органите на реда. Собственик на зружеството е Иванка Цонкова Петкова, която е и съуправител, заедно с Бойчо Огнянов Димитров.

Print Friendly, PDF & Email