Pleven SecurityТериториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване

Адрес: Плевен, ул. „Константин Величков“ № 3 тел.: 064 – 800 322

„Плевен Секюрити груп“ ООД е създадена през октомври 1999 г. от ръководството на Капате клуб „Петромакс“ с цел осигуряване на условия за професионална реализация на членовете на клуба. От юли 2007 г. дружеството внедрява и прилага системата за качество ISO 9001:2000, за което притежава лиценз № Q070617. Във фирмата работят повече от 300 души, които разполагат с около 25 автомобила. Фирмата има изградени представителства освен в Плевен и във Враца, Ловеч и Бургас. Управител на фирмата е Людмил Стоянов.

Print Friendly, PDF & Email