Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Стара Загора, ул. „Захарий Княжески“ № 83, вх. А, ап. 9 тел.: 042/639 490 факс: 042/604 812

e-mail: piton_357_@abv.bg
Print Friendly, PDF & Email