Териториален обхват: Велико Търново

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: гр. Стражица, 5150 ул. „Ив. Вазов“ № 1 тел. 06161/3443, GSM: 0888 331 705 и 0896 661 906

e-mail: pimens@abv.bg

Pimens„Пименс“ ООД е регистрирано през 1997 г. от Окръжен съд Велико Търново. Притежава Лиценз № 2409/09.01.2013 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Велико Търново. Основната дейност на фирмата е производство и реализация на селскостопанска и животинска продукция, търговия с хранителни и нехранителни стоки. Развива производство на птиче месо, разфасовка, субпродукти, заготовки и храна за домашни любимци. Съсобственици и съуправители на дружеството са Йордан Николов Бузев и Николай Петров Николов.

Print Friendly, PDF & Email