Териториален обхват: Видин

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Видин, 3700 ж.к. „Химик“ бл. 1 ет. 2 ап. 6

GSM: 0886 104 050; 0877 090 999; 0898 919 103

Petrov_sec„Петров Секюрити“ ООД е регистрирано през ноември 2010 г. от Окръжен съд – Видин. Притежава Лиценз № 1560/01.12.2010 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Видин. Извършва всякакъв вид охранителна дейност с невъоръжена и въоръжена охрана, лична охрана на физически лица, охрана на имущество на физически и юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари. Съсобственици и съуправители на дружеството са Силвия Стоянова Петрова-Танчева и Петър Христов Петров.

Print Friendly, PDF & Email