Териториален обхват: Плевен, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на ценни пратки и товари

Адрес: Плевен, ул. „Константин Величков“ №3 тел.: 064 – 805 161  факс: 064 – 800 322 e-mail: office@petromaxsecurity.com

http://petromaxsecurity.com

petromax„Петромакс Секюрити Груп” ООД е водеща лицензирана охранителна фирма на територията на Централна Северна България. Фирмата извършва охранителна дейност повече от 10 години. Дружеството е регистрирано с ФД №1380/22.10.1999 г. в ОС Плевен. Към настоящия момент е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 114501944. “Петромакс Секюрити Груп” ООД е специализирано търговско дружество в областта на охраната и сигурността, като в предмета на дейност е вписано лична (персонална) охрана на физически лица; охрана на ценни пратки и товари на територията на РДВР-Плевен и охрана на имущество на физически или юридически лица на територията на цялата страна, за което притежава необходимите разрешения и лицензи според изискванията на българското законодателство. Дружеството развива активна дейност по изграждане и поддържане на видеонаблюдение на търговски и почивни комплекси, банки, държавни учреждения, ведомства, бензиностанции, автокъщи и частни домове. Собственици на дружеството са Русалин Антонов Русалинов и Никола Захариев Петков. Управител на дружеството е Марин Милков Маринов.

 

Print Friendly, PDF & Email