Териториален обхват: Сливен,Ямбол

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Сливен, ул. Георги Сава Раковски 13, ет. 2, оф. 11 тел.: 044/ 62 56 38 факс: 044/ 62 56 38   е-mail: pchp@abv.bg

http://ohrana.netii.net

Sliven„ПЧП – СЛИВЕН” ООД е лицензирана охранителна фирма. Дружеството съществува от 1999 г. и притежава лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден на основание чл.4 от ЗЧОД. От 1999 г. дружеството непрестанно развива своята охранителна дейност и успява да се докаже, като надежден и коректен партньор, гарантирайки пълна конфиденциалност на своите клиенти. Благодарение на изградения авторитет и доказан професионализъм в охранителния сектор, през дългогодишния си опит “ПЧП-СЛИВЕН” ООД, успя да си осигури достойно място сред водещите фирми, занимаващи се с охранителна дейност на територията на  градовете Сливен и Ямбол. Основната цел във фирмената политика е изграждане на дълготрайно партньорство със съществуващите клиенти и привличане на нови, чрез предлагане на качествени услуги, съобразени със закона за частната охранителна дейност и променящите се потребности на клиентите. Съсобственици на дружеството са Борис Михайлов Божурски, Андон Георгиев Начев, Тодор Иванов Наков и Юлия Тодорова Божурска.

Print Friendly, PDF & Email