Териториален обхват: Добрич

Дейности по ЗМВР: сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Адрес: Тервел, УЛ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ № 56

Ob6to_logo211-250x250ПАТ 11 ЕООД е фирма, която се занимава със сервизно обслужване на пожарогасители. Фирмата има издадено разрешение за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност №8 от 23.05.2012 г.. Управител е Пеньо Дачев.

Print Friendly, PDF & Email