Териториален обхват: Варна, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: Варна, бул. “8ми Приморски полк” №  128 тел.: (052) 307004 факс (052) 321964  e-mail: d.dimitrov@net-bg.net

http://www.para-dive98.com/

Para Daiv“Пара-Даив 98” ООД е  основана в град Варна и притежава лиценз N 844, издаден от  МВР за извършване на дейност на територията на цялата страна съгласно Закона за  частната охранителна дейност. Фирмата притежава и лицензия N 120, издадена от Комисията за регулиране на  съобщенията. “Пара-Даив 98” ООД е внедрила система за управление на качеството ISO 9001:2008. “Пара-Даив 98” ООД развива дейност по: охрана на имущество, сгради, помещения и стопански обекти  на физически и юридически лица; персонална охрана; охрана със сигнално-охранителна техника. Управленският състав на “Пара-Даив 98” ООД се състои само от  бивши служители на МО, притежаващи необходимата квалификация, знания и умения.  Кадровата политика на фирмата залага на набирането на кадри, преминали през  школата на МВР и МО. “Пара-Даив 98” изгражда и свои кадри посредством квалификационната  програма за развитие на човешкия ресурс на фирмата. Фирмата е основен спонсор и участва в управлението на Спортен клуб „Галата“ – Варна. Управител на дружеството е Добромир Димитров.

Print Friendly, PDF & Email