Териториален обхват: София – град, Република България

Дейности по ЗЧОД: лична охрана на физически лица, охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, район „Младост“, 1784, бул „Цариградксо шосе“, 7-ми километър

GSM: 0885 877 880 и 0887 312 121   e-mail: pam_security@abv.bg

http://pamsecurity.hit.bg/

Pam-security„Пам – секюрити“ ЕООД е регистрирана през октомври 2003 г. в София. Притежава Лиценз № 920/20.10.2006 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. Фирмата извършва персонална физическа охрана на лица; физическа и техническа охрана на сгради и стопански обекти, включително и с помощта на сигнално-известителна техника; организиране и извършване на охрана на инкасо; консултантска дейност в областта на охраната и сигурността; производство, търговия, инсталиране, ремонт и поддръжка на техника за охрана; търговско представителство и др. Собственик на дружеството е Пламен Атанасов Минчев, а управител – Дилян Илиев Петров.

Print Friendly, PDF & Email