Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗМВР: поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове

Адрес: София, 1756 район Студентски, бул. „Св. Кл. Охридски“ бл. 19 вх. В ет. 1 оф. 3

Производствена база: Панагюрище, 4500 ул. „Захари Стоянов“ № 65

тел.: 0357/64 125 и 0357/63 097 (Панагюрище) GSM: 0886 451 045  е-mail: optix@optixco.com

http://www.optixco.com

Optix„Оптикс“ АД е регистрирано през 1998 г. от Софийския градски съд. Основната дейност на фирмата е производство и търговия с оптични изделия. Произвежда и системи за охрана и наблюдение и елементи за тях. Дружеството има Лиценз № 1936/18.06.2012 г. за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна. „Оптикс“ АД е първата фирма в България и една от първите организации в Европа, внедрила успешно петорно интегрирана система за управление, включваща следните международни стандарти: ISO 9001:2008 – Управление на качеството, ISO 27001:2005 – Информационна сигурност, ISO 14001:2005 – Опазване на околната среда, AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO, OHSAS 18001:2007 – Здравословни и безопасни условия на труд. „ОПТИКС“ АД е една от първите компании в България със сертификация в съответствие с натовския стандарт AQAP 2110. Управител и представляващ дружеството е Иван Петров Чолаков.

 

Print Friendly, PDF & Email