Адрес: Хасково, Кърджали

Териториален обхват: Хасково и Кърджали

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Print Friendly, PDF & Email