Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица

Адрес: София, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. А, ап. 5 тел.: 02/9452254 факс: 02/9454750

e-mail: omega24@abv.bg

Omega_B-G„ОМЕГА – Б – Г” ЕООД е регистрирана в СГС по фирмено дело № 8883/1999 г. През 2005 г. с решение на СГС фирмата преструктурира собствеността си и фигурира в Търговския регистър като „ОМЕГА – Б – Г” ООД. Фирмата реализира дейността си – частна охранителна дейност, на база Разрешение № М-189/09.01.2001 г., издадено от Министерството на вътрешните работи и Лиценз за извършване на частна охранителна дейност №2/31.03.2004 г., също издаден от Министерството на вътрешните работи, който е валиден за територията на цялата страна. Фирма „ОМЕГА – Б – Г” ЕООД е една от първите фирми в България предлагаща частна инкасова дейност. Фирмата предлага следните услуги: охрана на юридически лица и тяхното имущество; лична охрана на физически лица; изготвяне  на  анализи  и   консултации  относно  потребностите от охрана, начина на организацията  и обезопасяването на обектите с превантивна цел; професионални детективски услуги, съобразно действащото законодателство на Р. България; издирване на лица и фирми. Фирмата разполага със собствен автомобилен парк, средства за непрекъсната радиовръзка, оперативно – диспечерски център за постоянен контрол. Всеки служител във фирмата притежава лична униформа и необходимата екипировка от  помощни средства – електрошокова палка, белезници, свирка и други. Собственик и управител на дружеството е Бончо Делчев Халхулов.

Print Friendly, PDF & Email