Териториален обхват: Република България

Дейности по ЗЧОД: охрана на имуществото на физически или юридически лица, охрана на мероприятия, охрана на ценни пратки и товари

Дейности по ЗМВР: (поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове)

Адрес: София, п. к. 1330, ул. ”Арх. Петко Момчилов” 2 тел. 0882 52-88-34, 02 920-04-50, 920-02-80, 920-04-96, факс: 02 920-04-50
Диспечерски център: 91 117 е-mail: office@omega7bg.com

http://www.omega7bg.com/

Omega-7“ОМЕГА 7” ЕООД е охранителна фирма регистрирана по ТЗ с решение на Софийски градски съд по ф.д. 13104/1994 г. и осъществява следните дейности: лична охрана на физически лица; охрана на имуществото; охрана на мероприятия; охрана на ценни пратки и товари;  “Омега 7″ е една от малкото охранителни фирми в страната изпълняващи пълен обем охранителни задачи, а именно: въоръжена и невъоръжена физическа охрана, инкасова дейност, съпровод на ценни пратки и товари, проектиране, монтаж и пускане в действие на всички видове сигнално-известителна техника.  “Омега 7″ ЕООД притежава валиден сертификат за внедрена и прилагана система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008 и система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно BS OHSAS 18001:2007. Управител на фирмата е Надежда Димитрова Георгиева.

Print Friendly, PDF & Email