Адрес: Севлиево

Териториален обхват: Габрово

Дейности по ЗЧОД: охрана на мероприятия

Дейности по ЗМВР: противопожарно обезопасяване, сервизно обслужване на носими и возими пожарогасители

Print Friendly, PDF & Email